Chúng tôi không chào bán cho bạn

Nhắc đến đề tài về các copywriter nội bộ, Giám đốc tiếp thị nói: “Vấn đề mà những nhân viên tiếp thị sơ cấp gặp phải là họ không hiểu nếu mình là khách hàng thì sẽ như thế nào”. Nó dẫn đến một trong những thách thức lớn nhất mà tất cả chúng ta […]