Khách hàng kêu giá đắt phải làm sao

Những người bán hàng gọi đây là giải quyết những băn khoăn của khách hàng. Khi bạn lên kế hoạch cho một bài viết, bạn phải nghĩ đến tất cả lý do vì sao người ta mua nó và cả lý do khiến họ không mua. Giá cả là một trong những lý do đó. […]