ban co xoa noi au lo bang giai phap

Bạn có xóa tan nỗi âu lo bằng Giải pháp

Khi đưa các con đến trường một sáng nọ, chúng tôi thấy một chiếc xe tải lớn rất đẹp, một bên có vẽ bức tranh một khung cửa sổ và một dòng chữ quen thuộc “Giải pháp đồ gỗ”. Đứa con trai giật mạnh tay tôi và nói: “Bố ơi, sao người ta không nói […]