Hành động như chim ác là

CHIM ÁC LÀ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN như một loài ăn cắp vặt. Chúng thích ánh sáng, những vật sáng bong và rất hay tha nhẫn cưới, thìa bạc và đồ nữ trang rẻ tiền trong nhà bạn để trang trí tổ của chúng. Copywriter cũng nên giống với loài chim này. Thật tuyệt khi cho […]