Hợp tác với đối thủ cạnh tranh

ĐẠI ĐA SỐ THUẬT NGỮ trong chiến lược kinh doanh bắt nguồn từ chiến tranh. Những từ chiến dịch, tấn công du kích, nắm giữ thị trường… đều gợi lên tư tưởng tiêu diệt phe đối lập, cướp đi lãnh địa của họ, rồi thiết lập chế độ mới do chúng ta làm lãnh đạo. […]