dung de mat khach hang trung thanh

Đừng để mất những khách hàng thành viên trung thành

Những nhà xuất bản tạp chí, báo và các bản tin nội bộ biết rằng người đặt báo dài hạn hiện tại có giá trị hơn nhiều so với những khách hàng mới mà họ tìm kiếm. Đó là lý do vì sao họ dành nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để cố […]