giu chan khach hang

Khách hàng mất đi không phải luôn mấy đi

Có khuynh hướng xem mỗi khách hàng mất đi chính là một thất bại. Suy cho cùng, họ không dùng dịch vụ của bạn, tức là họ không thích bạn, phải không nào? Nhưng hóa ra không phải vậy. Khách hàng mất đi có thể thích đôi điều bạn đã làm, thậm chí dù họ […]