Tránh làm khách hàng khó chịu

MỌI NGƯỜI DẦN “NHẴN MẶT” tiếp thị hơn: đa số biết khá rõ các nhà tiếp thị đang định nhăm nhe làm gì, và thậm chí còn có thể tự mình sử dụng một số thuật ngữ tiếp thị nếu cần. Con người không thích bị điều khiển – nhưng họ thích mua sắm, và […]