xay dung muc tieu chung

Xây dựng mục tiêu chung

Càng xây dựng mục tiêu chung, sức ảnh hưởng cá nhân của bạn càng tăng lên gấp bội, và khả năng lớn là đạt được mục tiêu đó mà không có những bực dọc không cần thiết. Nếu một người xếp tất cả ghế trong sảnh vào một góc mất một giờ đồng hồ thì […]

den noi nao nguoi ta nhin thay ban chuyenpr

Đến nơi nào người ta nhìn thấy bạn

Mọi người thưởng cảm thấy mình đang bị thông điệp từ các công ty bắn phá tới tấp. Đương nhiên, việc này không hẳn đúng – từ bắn phá có hơi thái quá so với thực tế đang diễn ra, và chúng ta đang bị bao quanh bởi các thông điệp từ gia đình, bạn […]