khoa hoc nghien cuu nguoi tieu dung chuyenpr

Khoa học nghiên cứu người tiêu dùng bán câu chuyện

Ở thế kỷ 21 người ta thường có vẻ bị ám ảnh về bản thân (có lẽ cũng là nét chung với những người ở thế kỷ 19,18 hoặc thậm chí là thế kỷ 12). Trong trường hợp đó, các tạp chí xuất bản định kỳ thường thích công bố nghiên cứu cho chúng ta […]