tim nguoi hanh nghe tu do chuyenpr

Tìm người hành nghề tự do – Freelancer

Hiện nay, tạp chí và báo phải cắt giảm chi phí quản lý như bất kỳ ngành kinh doanh nào khác. Tuyển người rất tốn kém, phải trích tiền cho họ nghỉ phép, đóng bảo hiểm, tiền hưu, nghỉ bệnh… Đáp án dành cho nhiều tờ báo là sử dụng nhà báo tự do. Đây […]