ung xu dung dan tren mang

Ứng xử đúng đắn trên mạng

Internet là nguồn cung cấp thông tin tuyệt vời – có người còn bảo là quá tuyệt vời – và giới báo chí đã sớm biết khai thác. Nghiên cứu để viết từng đồng nghĩa với việc phải tốn nhiều thời gian và công sức gọi điện để phỏng vấn và lấy ý kiến từ […]

lap ke hoach bai PR nhung su kien tuong lai chuyenpr

Nhìn xa lập kể hoạch bài PR cho những sự kiện tương lai

Đôi khi việc gửi thông cáo báo chí giống như một canh bạc năm ăn năm thua. Các biên tập viên có thể sử dụng hoặc không, nó có thể được đăng “như vón dĩ” hoặc không, nó có thể được đối tượng mục tiêu đọc hoặc không, nó có thể được đăng ở mục […]

kiem soat buoi hop bao chuyenpr

Kiểm soát buổi họp báo

Nhà báo làm nghề là để viết tin, chứ không phải để quảng cáo cho công ty của bạn. Điều này rõ như ban ngày, thế nhưng có nhiều người lại để giới báo chí kiểm soát buổi phỏng vấn, buổi họp báo và tạo điều kiện để họ viết bài bằng cách trích dẫn […]