di tu khai quat den chi tiet chuyenpr

Đi từ khái quát đến chi tiết

Các công ty, và cụ thể là người làm tiếp thị, thường có khuynh hướng xếp mọi người vô chung các hạng mục. Giới tiếp thị giỏi nói về “người tiêu dùng: như thể chỉ là một người, giống như giới tài chính nói về “cổ đông” hoặc “chủ nợ” và giới nhân sự HR […]