giao quyen cho nhan vien

Giao quyền cho nhân viên

ĐA SỐ CÔNG TY DỊCH Vụ luôn gặp rắc rối với trải nghiệm của khách hàng. Đương nhiên mọi người biết việc này đôi khi cũng sẽ xảy ra – suy cho cùng, chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo – nhưng các công ty bị đánh giá chủ yếu không phải […]

di tu khai quat den chi tiet chuyenpr

Đi từ khái quát đến chi tiết

Các công ty, và cụ thể là người làm tiếp thị, thường có khuynh hướng xếp mọi người vô chung các hạng mục. Giới tiếp thị giỏi nói về “người tiêu dùng: như thể chỉ là một người, giống như giới tài chính nói về “cổ đông” hoặc “chủ nợ” và giới nhân sự HR […]

Thu hút sự chú ý của Nhân viên

Rất nhiều tin PR được viết để gửi nội bộ. Suy cho cùng nhân viên cũng là một phần của công chúng mà hoạt động PR hiệu quả phải cố tạo được ảnh hưởng và đương nhiên không thể bỏ lơ. Quan hệ với nhân viên tốt đẹp là thiết yếu để công việc hiệu […]