Thành lập hội nhóm câu lạc bộ

MỌI NGƯỜI THÍCH GẮN KẾT bản thân với sản phẩm mình mua, thường người ta sẽ có rất nhiều điểm chung với những người dùng sản phẩm giống mình. Những người đi mô tô thường rất thân thiết với những người đi mô tô khác, các phi công riêng thường gặp gỡ để kể chuyện […]