Thỏa mãn những khát khao của độc giả

Khi người ta cần thứ gì, họ sẽ mua nó. Đừng hy vọng sẽ có nguời mua hàng vì một lý do đặc biệt nào khác. Bảo hiểm nhân thọ, đôi ủng cao su mới, sọt rác thay thế: người ta sẽ mua những thứ đó dù không thật sự thích chúng. Điều này trái […]