Đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách hàng

Thu thập và lưu trữ thông tin trên diện rộng cho phép dự liệu một dịch vụ theo yêu cầu cá nhân có chất lượng cao cho từng  khách hàng. bằng cách gia tăng giá trị cho sản phẩm của bạn, bạn có thể ngăn chặn được đối thủ và đảm bảo việc khách hàng […]

Lôi cuốn động lực của khách hàng

NẾU CHÚNG TA BIẾT ĐƯỢC động lực cơ bản của khách hàng, chúng ta có thể đưa ra những giải pháp lôi cuốn được những động lực sâu kín của họ. Đôi khi chúng ta phải nhìn cho thấu suốt – ví dụ, ít có đàn ông tự mua nước hoa dùng sau khi cạo […]

Xem mọi người thực sự sử dụng sản phẩm ra sao

ĐÁNG NGẠC NHIÊN LÀ nhiều công ty biết rất ít hoặc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy đến cho các sản phẩm của mình sau khi chúng xuất xưởng. Nhưng thông tin đó rõ ràng rất quan trọng đối với việc phát triển sản phẩm mới, và cả đối với việc nhận biết những […]