Hoàn thiện độ nhạy tin có liên quan đến ngành của bạn

Tin tức lúc nào cũng có, và nhiều công ty PR tập trung vào việc tìm tin mới thay vì khai thác sâu tin tức. Tuy nhiên, một công ty có thể có rất nhiều tin – và có rất ít tin thu hút được sự chú ý của người xem bình thường. Vì vậy […]