Có nên sử dụng một thương hiệu cho tất cả thị trường

Câu trả lời là Không THƯƠNG HIỆU LÀ NHÂN CÁCH của sản phẩm. Chúng hấp dẫn với một phân khúc cụ thể, và thương hiệu phù hợp với phân khúc này sẽ không phù hợp với phân khúc khác. Ít có thương hiệu nào có thể xuyên suốt giữa các phân khúc – mọi người […]