tao khac biet so voi doi thu canh tranh

Làm điều mà đối thủ cạnh tranh chưa nghĩ tới

Cạnh tranh thành công nhờ làm điều mà đối thủ cạnh tranh chưa nghĩ tới là chân lý trong tiếp thị. Chân lý này không đâu rõ ràng bằng trong phân phối. Các phương pháp phân phối truyền thống thường đồng nghĩa với việc khách hàng muốn mua mà không được vì họ không thể […]