Sử dụng thông tin nhận được một cách hiệu quả

Mỗi năm có hàng tỷ đô la được đầu tư vào khu vực công nghệ thông tin (IT) ở cả phần cứng và phần mềm, và chúng ta có thể mong đợi rằng các nhà quản lý sẽ biết chính xác công nghệ thông tin cải thiện thành quả doanh nghiệp của họ như thế […]