nhung dieu nen viet trong phieu dat hang

Những điều không nên viết trong phiếu đặt hàng

Mỗi khi nhân được một mẩu quảng cáo trong gói bưu phẩm hoặc nhìn thấy một mẩu quảng cáo có phần phản hồi trực tiếp trên báo, tôi luôn đọc phiếu đặt hàng trước tiên. Với tôi, đó là một trò chơi nho nhỏ, để xem họ viết đơngiản hay sáng tạo. Và tôt đặc […]