kiem soat buoi hop bao chuyenpr

Kiểm soát buổi họp báo

Nhà báo làm nghề là để viết tin, chứ không phải để quảng cáo cho công ty của bạn. Điều này rõ như ban ngày, thế nhưng có nhiều người lại để giới báo chí kiểm soát buổi phỏng vấn, buổi họp báo và tạo điều kiện để họ viết bài bằng cách trích dẫn […]