xay dung muc tieu chung

Xây dựng mục tiêu chung

Càng xây dựng mục tiêu chung, sức ảnh hưởng cá nhân của bạn càng tăng lên gấp bội, và khả năng lớn là đạt được mục tiêu đó mà không có những bực dọc không cần thiết. Nếu một người xếp tất cả ghế trong sảnh vào một góc mất một giờ đồng hồ thì […]