Tiếng xấu đồn nhanh hơn tiếng lành

PR truyền thông hầu hết nhấn manh đến yếu tố tích cực. Các công ty viết những bài tốt đẹp ngời ngời về bản thân và ngành của mình, với hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ tích cực về họ. Trong hầu hết tình huống đây hẳn là cách tiếp cận tốt nhất: chuyện […]