Mỹ viện lưu động

Đến tận nhà thúc đẩy tiêu thụ mỹ phẩm, từ việc giao hàng, bổ sung hàng, thu tiền, đều là nhân viên bán hàng làm hết. Một công ty ở thành phố X đều để một người bán hàng và hai chuyên viên trang điểm hợp thành gọi là “mỹ viện lưu động”. Đầu tiên, […]