huy dong nguon luc quan chung chuyenpr

Huy động nguồn lực từ quần chúng

Đôi lúc bạn phải xử lý vấn đề nghiêm trọng, đơn lẻ bằng cách huy động quần chúng. Xử lý vấn đề chính trị hay giao dịch với cơ quan nhà nước ở địa phương là một nhiệm vụ gây nản lòng – dường như tất cả quyền lực đều nằm về phía họ, nhưng […]