Giới thiệu tình huống sử dụng sản phẩm

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MỚI, và thường cả khi không mới, mọi người cần được hướng dẫn cách thức sử dụng sản phẩm đó. Đây không chỉ gói gọn ở phần hướng dẫn sử dụng – đôi khi còn bao gồm những tình huống sử dụng sản phẩm khác với công dụng xưa nay. Ví […]