Khiến mọi người hành động

MỌI NGƯỜI SẼ GHI NHỚ tốt hơn nếu họ buộc phải làm điều gì đó: đặt người khác vào thế khiến họ cảm thấy như đang sử dụng sản phẩm là một cách hiệu quả để ghi nhớ thương hiệu. Việc này không phải lúc nào cũng dễ – các hãng mua bán xe hơi […]