ke cau chuyen ve san pham

Kể về quá trình tạo ra sản phẩm

Các công ty thường phát hành thông cáo báo chí về một sản phẩm mới lý thú, nhưng, nếu sản phẩm không có điểm nào thật sự đặc biệt hấp dẫn, báo chí sẽ loại bỏ thông cáo. Tin tức về sản phẩm mới gần như lúc nào cũng giống quảng cáo trá hình. Người […]