Ưu tiên cho khách hàng của bạn trước

Nếu bạn viết cho website, bạn sẽ rất quen với cụm từ SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). Đó là nỗi ám ảnh với một số công ty. Quả vậy, bởi không có bài viết nằm ở những vị trí đầu tiên trên Google (và những trang khác) đã khiến họ làm ăn […]