su dung nguoi giong nguoi noi tieng

Sử dụng người giống người nổi tiếng

Trong nhiều năm qua, thế giới đã phát cuồng vì cơn sốt người nổi tiếng. Ngay cả những người chỉ mới lên truyền hình có vài lần đã được coi là người nổi tiếng và được mời xuất hiện trong rất nhiều chương trình “người nổi tiếng”. Nổi tiếng nhờ nổi tiếng là công việc […]