#Thươnghiệucánhân: Trở nên tập trung

Sẵn sàng nhìn vấn đề trong bối cảnh mở rộng hơn nhưng luôn quay lại điều bạn đặt trọng tâm. Hãy cẩn trọng nếu trọng tâm chú ý của bạn phai nhạt. Trong mắt một cung thủ chỉ có đích ngắm còn điều người chạy đua luôn tập trung trong đầu chính là vạch đích. […]