Chuẩn bị cho tình huống thất bại

Tạo sự hạ cánh an toàn là quá trình chuẩn bị cho tình huống thất bại và phản ứng với việc không đạt được thành công bạn muốn có, sao cho sự tự tin không bị hủy hoại mà vẫn tăng lên. Điều gì sẽ xảy ra khi ta thất bại? Ta rơi vào nản […]