tao phong cach moi cho thuong hieu

Tạo phong cách mới cho thương hiệu

Nhiều công ty và thương hiệu bị xem là ù lì: tẻ nhạt không phải lúc nào cũng là chuyện xấu, nhưng đối với một thương hiệu đã từng gây hứng thú trong quá khứ, thì việc này chẳng phải là điều tốt. Thay đổi vị thế của một thương hiệu hoặc một công ty […]