Đối tác phù hợp phát triển thị trường mới

ĐỐI VỚI CÔNG TY NHỎ, thâm nhập vào thị trường nước ngoài dường như là điều không thể. Khách hàng nước ngoài vốn thích gặp trực tiếp những người nói cùng ngôn ngữ với họ, và dù sao cũng thường thiên vị các nhà cung cấp địa phương nếu có. Mặc dù internet cũng giúp […]