Tiếp cận thị trường mẹ và bé

TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG tiềm năng trước đối thủ cạnh tranh là nhân tố chính dẫn đến thành công Công ty đầu tiên thâm nhập thị trường thường có thể giành được nhiều mối làm ăn trước khi những công ty khác bò ra khỏi giường. Dĩ nhiên, đi đầu cũng kèm theo mạo hiểm. […]