tư duy địa phương truyền thông chuyenpr

Chú ý đến tư duy địa phương khi làm truyền thông

Nhiều công ty cố gắng phân khúc thị trường theo độ tuổi, thu nhập hoặc quan điểm. Thế nhưng thứ phản ánh bản chất con người nhiều nhất chính là nơi họ đang sống. Nơi chúng ta chọn sinh sống thể hiện con người chúng ta hơn bất kỳ thứ gì, đơn giản vì chúng […]