Làm sao để khách hàng quay lại

KHUyẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI mua sắm thường xuyên tại cùng chuỗi cửa hàng là cả một câu chuyện dài, kể từ thời tem phiếu hồi thập niên 50 và 60. Tem phiếu có thể góp nhặt từ các nhà bán lẻ và cất trong những quyển sách nhỏ đặc biệt, để sau này đổi lấy […]