Thay đổi quan niệm của khách hàng tiềm năng

TẤT CẢ CHúNG TA THƯỜNG CÓ XU HƯỚNG đưa ra các suy đoán về khách hàng. Suy đoán phổ biến nhất có lẽ là “mọi người đã biết về những gì chúng ta làm nên không cần phải nói nữa.” Đúng vậy, hầu hết các khách hàng đều biết những gì chúng ta làm. Nhưng […]