Hiệu quả từ mô hình bộ lạc đã mất

DÙ CHÚNG TA MUỐN NGHĨ RẰNG mình đã tiến bộ rất nhiều so với những tháng ngày sống nơi rừng rú, loài người vẫn giữ lại hầu hết các bản năng của thời sống trong hang động xa xưa. Ví dụ, chúng ta muốn trở thành phần tử của một nhóm hội. Các nhà nhân […]