Làm sao để brochure đến đúng khách hàng mục tiêu

NHÌN CHUNG CHÚNG TA thường nghĩ rằng brochure là một cách quảng cáo sản phẩm, và đa số trường hợp đúng là như vậy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta phân phát những xấp brochure đắt tiền nhưng lại chẳng mấy hy vọng khách hàng tiềm năng thật sự đọc đến. Ví […]

Tôi cần sửa thêm chỗ nữa

Khát khao viết một câu hoản hảo của Marcel Proust (nhà văn nổi tiếng người Pháp – ND) lớn đến mức người ta đồn rằng ông từng mất cả năm trời mới viết ra được một câu. (Ồ, tôi đã làm quá. Có lẽ mất khoảng một giờ thì đúng hơn). Với nhiều người viết […]