Tối ưu hóa giảm sự lãng phí

Trong Làn Sóng đổ xô đi tìm lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp quên mất chuyện phải cân nhắc về tầm quan trọng của việc phải xây dựng quy trình nghiệp vụ và các tác động của sự lãng phí. nói cách khác, những doanh nghiệp cố gắng giữ được sự tổ chức  hợp lý và […]