Lam trien lam hieu qua

Làm sao để triển lãm hiệu quả

ĐA SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA TRIỂN LÃM với mục đích xúc tiến kinh doanh, gặp gỡ người mua, thiết lập đầu mối…, và đa số họ phải thất vọng ra đi. Nguyên nhân rất đơn giản: có rất ít người mua tại các cuộc triển lãm. Đa số khách tham quan đến đó vì […]