tim kiem khach hang trong diem chuyenpr

Tìm được khách hàng trọng điểm là chiến thắng

Đôi khi rất khó tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiêu dùng, nhất là khi bạn muốn định hướng sản phẩm thành chuẩn của ngành. Thuyết phục tất cả các khách hàng khác nhau đó chấp nhận sản phẩm của bạn là không thể vì tất cả họ phải đồng ý cùng một lúc […]