doi kinh doanh truc tiep hay truc tuyen

Đừng cạn tàu ráo máng

Đối với đa số công ty tiếp thị trực tiếp, internet quả thật là của từ trên trời rơi xuống. Ngoài việc làm gia tăng hiệu quả cạnh tranh lên đáng kể do mọi người có thể mua sắm hết sức dễ dàng, internet còn khiến các công ty có thể cắt giảm đáng kể […]