Trưng bày hợp lý

TRONG BÁN LẺ, nhiều người nhìn nhận (và không hẳn là không hợp lý) nhân tố chính tạo nên thành công là thu mua. Những người thu mua giỏi bảo đảm có đúng hàng đúng số lượng và đúng giá – nhờ vậy khách hàng có thể tìm được thứ mình muốn với mức giá […]