Nhìn thấu suốt và tìm kiếm USP

ĐA SỐ GIÁM ĐỐC QUẢNG CÁO chỉ tìm không gian quảng cáo rồi đặt quảng cáo vào. Thường thì cách này cũng ổn – nếu quảng cáo đặt đúng chỗ và lột tả đúng.Tuy nhiên, có thể tăng thêm hiệu quả quảng cáo bằng cách nghĩ về toàn cục – nói cách khác, là bằng […]