li do khien khach hang tu choi

Lí do khiến khách hàng phản đối hay từ chối

Nếu bạn đã từng bán hàng trực tiếp, bạn sẽ biết được những thứ mà nhiều người làm tiếp thị và các nhà quản lý không biết. Bạn phải tìm hiểu không chỉ cái gì khiến người ta mua hàng mà còn cả những gì khiến họ từ chối. Khi bạn lên kế hoạch cho […]