mo vang tu nhung trang web

Mỏ vàng từ những trang web

Dù việc thiết kế, xây dựng và viết bài cho các trang web của doanh nghiệp rất thú vị nhưng công việc thực sự trên web, ít nhất là trong phạm vi thương mại, đã được cáctrang web bán hàng điện tử làm trước đó. Rất lâu trước khi các trang web ra đời, hoặc […]